400 jaar Maassluis

Op 16 mei 2014
met zeesleepboot Holland
van Harlingen naar Maassluis